Browsing Tag

操作系統

Windows 11 最新更新 (2022.10.18)

10月18號Microsoft(微軟)又推出Windows 11的更新。我哋一起睇睇呢一期有D咩新功能! 标签式文件资源管理器 (File Explorer) 文件资源管理器終於唔使開幾個windows啦!依家有tab將所有的文件資源管理器開系同一個窗口裡邊,而且可以容易切換。你還可以將時常使用的文件做標籤定住個文件。整體上比較整齊,搵文件相對簡單。 如果你係OneDrive使用者,